Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Fytotechnika Dozvěte se vše důležité o oboru

Novinky na oboru

Když se řekne prorektor

V akademickém roce 2013/14 nastoupí na Agronomické fakultě MENDELU 657 studentů do bakalářského a 313 studentů do navazujícího magisterského studia. Především pro studenty, kteří k nám nově přicházejí ze středních škol, je prostředí univerzity zcela nové, a to nejen z pohledu organizace studia, moderního vybavení učeben a laboratoří, ale hlavně přístupem ke studentům nebo širokou nabídkou možností k vycestování do zahraničí či sportovních aktivit. Abychom Vám usnadnili orientaci v tomto prostředí, připravili jsme pro Vás sérii tematicky zaměřených článků.

Když se řekne prorektor

V prvním z nich jsme se za Vás, zejména studenty prvního ročníku, zeptali současného člena vedení univerzity, prorektora prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. na otázky, které by neměly zůstat stranou Vašeho zájmu.

Pane profesore, co vůbec znamená prorektor?

Hlavním představitelem univerzity je rektor, kterým je v současné době profesor Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr.h.c. Ten má svůj nejbližší tým složen ze čtyř prorektorů, kteří zodpovídají za různé oblasti na univerzitě. V mé náplni je pedagogika a vše co s ní souvisí. To znamená, že mi není lhostejné jak probíhá výuka, jak studenti studují, jak úspěšně plní pomyslné milníky kreditového systému, ale také jak žijí a jak se baví. Protože studium nejsou pouze přednášky, cvičení a exkurze. Velmi důležitý je i společenský univerzitní život. Mám velkou radost z fungování studentských skupin na celouniverzitní úrovni, jako jsou například Studentská komora Akademického senátu anebo ISC (International student club), nebo skupin na úrovni jednotlivých fakult či oborů, třeba právě jako jste vy, fyťáci.cz.

Budu mít ve své budoucnosti, tedy po absolvování studia na MENDELU, možnost uplatnit se na trhu práce?

Samozřejmě záleží na tom, jaký obor si ke svému studiu vyberete. Sám jako pedagog citlivě vnímám zpětnou odezvu z praxe, tedy od potenciálních zaměstnavatelů. A mohu konstatovat, že u některých profesí se pověstné nůžky mezi nabídkou a poptávkou velmi rozevírají. V současné době se to týká např. manažerských pozic, technologů výroby apod. Naopak po některých absolventech je poptávka dlouhodobě vysoká a neuspokojená. Vzhledem k faktu, že dochází přirozenou cestou ke generační obměně, začíná být výrazný nedostatek absolventů vašeho oboru. Doufám také, že zemědělství nabude opět v naší společnosti většího významu než je tomu v současné době. Proto si myslím, že v době ukončení vašeho studia bude cesta k získání pracovního místa velmi snadná.

Když jsem si pro své studium vybral obor Fytotechnika na MENDELU, udělal jsem tedy správně?

Obor Fytotechnika patří na Agronomické fakultě naší univerzity k profilovým. Ročně ho absolvuje, tedy úspěšně ukončí, přibližně 10 studentů a všichni najdou na trhu práce uplatnění. Je to dáno především velkým zájmem ze strany zemědělských podniků o odborníky na rostlinnou výrobu. Není výjimkou, že zaměstnavatelé k těmto pozicím nabízejí také ubytování a další benefity (viz článek O fyťáky je na trhu práce velký zájem).

Chtěl bych během studií vyrazit do světa, mám na MENDELU zelenou?

Ano, zelenou rozhodně máte. Naše univerzita má celou řadu programů, na základě kterých studenti mohou část svého studia absolvovat asi na sto devadesáti univerzitách v celém světě. Dál mohou studenti realizovat svoje povinné praxe na různých zahraničních pracovištích. Předpokladem je ovšem dobrá znalost cizích jazyků. Zahraniční pobyty se uskutečňují především díky programu ERASMUS v rámci Evropské unie. Stáže probíhají i mimo Evropskou unii v mnoha zemích Afriky, Asie a Ameriky. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách univerzity a jednotlivých fakult.

Střední školu jsem vrcholově reprezentoval ve sjezdovém lyžování, můžu se stát reprezentantem univerzity?

Sport neodmyslitelně patří k vysokoškolskému studiu. Máme velmi dobře fungující celouniverzitní Centrum sportovních aktivit, které nabízí celou řadů sportů. V úzké spolupráci s tímto centrem existuje Vysokoškolský sportovní klub Mendelovy univerzity, jehož členové reprezentují univerzitu na různých sportovních akcích. Ve vašem případě by bylo nejlépe přihlásit se do jeho oddílu lyžování. Sám jsem v letošní zimě předával medaile na vysokoškolských závodech ve sjezdovém lyžování. Doufám, že v dalších sezonách budu předávat některou z medailí právě vám!

Co se Vám podařilo významného během působení na pozici prorektora?

Práce prorektora je každý den plná překvapení. Velkou radost mi udělala Letní škola genetiky, která proběhla letos v srpnu. 20 studentů z Kalifornské univerzity v Davisu pod vedením profesora Sanderse se vzdělávalo v základních zákonitostech genetiky, které objevil Gregor Johan Mendel, opat starobrněnského kláštera, jehož jméno naše univerzita nese. Podařila se dojednat i účast zájemců z naší fakulty. Byla to vynikající vizitka naší fakulty a univerzity. Celá škola se výborně vydařila, takže v příštím roce pokračujeme.

Jak se Vám líbila akce Zaškolovák 2013?

Jedním slovem: SUPER!

Jsme sice na začátku svého studia, co byste nám doporučil?

Kromě studia zde i v zahraničí, sportovních aktivit a slastí studentského života se také zajímejte o chod univerzity a možnosti, které vám přináší! V nejbližší době je to určitě volba rektora (harmonogram volby zde) a děkana Agronomické fakulty. Univerzita je silná tím, že se na její činnosti podílejí nejen učitelé a další zaměstnanci, ale významnou měrou i sami studenti! Mohu vám slíbit, že se budu co nejvíce snažit, aby naše spolupráce fungovala.

Fyťáci děkují za rozhovor a přejí hodně úspěchů v další práci.

Zpět na výpis článků

Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…