Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Výnos obilnin neovliňuje:
2. Zranitelné oblasti:
3. Správně sestavený osevní postup v daném zem. podniku by měl respektovat zejména:
4. Současné rozdělení produkčního území ČR je do těchto oblastí:
5. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
6. Podstatou škodlivosti plevelů v porostech polních plodin je:
7. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
8. Čím se množují generativně rozmnožované rostliny?
9. Dusíkem se nepřihnojují jarní obilniny dávkou:
10. Co je to meziplodina:
11. Plodem brambor je:
12. Hlavními vegetačními faktory pro polní plodiny (a jiné rostliny) jsou:
13. Genetická variabilita:
14. Který z uvedených plevelů nepatří mezi vytrvalé?
15. Jak se reprodukují odrůdy?
16. Nevhodné podmínky pro používání minimalizačních technologií jsou na:
17. Co znamená zkratka SDO?
18. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
19. U kterých polních plodin se nejčastěji pěstují hybridy?
20. Ekologické zemědělství:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…