Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. U kterých polních plodin se nejčastěji pěstují hybridy?
2. Užitkovým směrem pěstování brambor nejsou:
3. Cukrovka se nečastěji seje do sponu:
4. Výnos obilnin neovliňuje:
5. Co je hlavním obdělávacím zákrokem v soustavě tradičního zpracování půdy?
6. Co je to monokultura:
7. V integrovaném způsobu hospodaření je výnos nejvíce ovlivňován:
8. Pro jaké typy odrůd je důležitá kombinační schopnost?
9. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
10. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
11. Dobrou autoregulační schopnost mají tyto rostlinné druhy:
12. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
13. Zranitelné oblasti:
14. Co je odrůda?
15. Problematika udržitelnosti agrosystémů zahrnuje dimenze:
16. Fenologické stupnice slouží ke sledování:
17. Konvenční hospodaření je zaměřeno na:
18. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
19. Hlavními vegetačními faktory pro polní plodiny (a jiné rostliny) jsou:
20. Jaká je definice "potenciálního zaplevelení půdy"?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…