Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Ekologické zemědělství:
2. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
3. Osevní postup je:
4. Jaké typy odrůd řepky se v ČR nejčastěji pěstují?
5. Které odrůdy se mohou pěstovat v ČR?
6. Co je hlavním obdělávacím zákrokem v soustavě tradičního zpracování půdy?
7. Průměrný výnos chmele se pohybuje v ČR v rozmezí:
8. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
9. Výnosový potenciál odrůd jednotlivých plodin se zjišťuje:
10. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
11. K čemu se používají šlechtitelské metody?
12. Udržitelná rostlinná produkce by měla:
13. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
14. Používání minimalizačních technologií zpracování půdy vede ke:
15. Který z uvedených plevelů patří do skupiny přezimujících plevelů?
16. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
17. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
18. Nejvhodnější doba provedení podmítky je:
19. Při používání minimalizačních technologií dochází ke:
20. Nevhodné podmínky pro používání minimalizačních technologií jsou na:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…