Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Co je diverzifikace polních plodin?
2. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
3. Které druhy plevelů mohou negativně působit přímo na člověka?
4. Proč se provádí udržovací šlechtění?
5. Jaká je definice "potenciálního zaplevelení půdy"?
6. Podstatou škodlivosti plevelů v porostech polních plodin je:
7. Co je to podsev:
8. Procento zornění se v ČR pohybuje v tomto rozpětí (vyjádřeno podílem orné půdy z celkové výměry zemědělského fondu):
9. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
10. Co je to kmen?
11. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
12. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
13. GAEC (good agricultural and environmental conditions) zajišťují:
14. V integrovaném způsobu hospodaření je výnos nejvíce ovlivňován:
15. Nejvýnosnější kukuřice z hlediska výnosu zrna je:
16. Podmítka se provádí po sklizni:
17. Len setý je především pěstován jako:
18. Který z uvedených plevelů nepatří mezi vytrvalé?
19. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
20. Plodem brambor je:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…