Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
2. Pro jaké typy odrůd je důležitá kombinační schopnost?
3. Běžné členění zemědělského půdního fondu v ČR je následující:
4. Rajonizace v oblasti pěstování rostlin je termín pro:
5. Nevhodné podmínky pro používání minimalizačních technologií jsou na:
6. Čím je charakteristická skupina pozdně jarních druhů plevelů?
7. Čím je tvořen hospodářský výnos?
8. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
9. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
10. Vláčení porostů obilnin pomocí prutových bran je mechanický plevelohubný zásah, který:
11. Len setý je především pěstován jako:
12. Osevní postup je:
13. U kterých polních plodin se nejčastěji pěstují hybridy?
14. Co rozumíme zaplevelující rostlinou?
15. Jednoletou olejninou není:
16. Jak se reprodukují odrůdy?
17. Pro sledování fází růstu se využívá DC stupnice, růst se podle této stupnice vyjádřuje:
18. Co je odrůda?
19. Výnos bramboru neovlivňuje:
20. Které druhy plevelů mohou negativně působit přímo na člověka?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…