Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Sled plodin v kentském osevním postupu je:
2. Genetická variabilita:
3. Správně sestavený osevní postup v daném zem. podniku by měl respektovat zejména:
4. Kategorie trvalých travních porostů zahrnuje tyto položky:
5. Současné rozdělení produkčního území ČR je do těchto oblastí:
6. U kterých polních plodin se nejčastěji pěstují hybridy?
7. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
8. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
9. Typy odrůd jsou:
10. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
11. Cukrovka se nečastěji seje do sponu:
12. Zranitelné oblasti:
13. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
14. Jaký výchozí materiál se používá pro novošlechtění?
15. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
16. Výnosový potenciál odrůd jednotlivých plodin se zjišťuje:
17. Při používání minimalizačních technologií dochází ke:
18. Co je to kmen?
19. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
20. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…