Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
2. Používání minimalizačních technologií zpracování půdy vede ke:
3. Který z uvedených plevelů nepatří mezi vytrvalé?
4. Krajinotvorná funkce pěstování rostlin spočívá v:
5. Které zpracovatelské zásahy patří k základnímu zpracování půdy:
6. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
7. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
8. Jaké typy odrůd řepky se v ČR nejčastěji pěstují?
9. Jak je nazýván způsob šíření semen plevelů větrem?
10. Který z uvedených plevelů patří do skupiny přezimujících plevelů?
11. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
12. Který ústav v ČR uznává osivo a sadbu?
13. Průměrná cukernatost bulev cukrovky je:
14. Co je to monokultura:
15. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
16. Při používání minimalizačních technologií dochází ke:
17. Jaké jsou důležité vlastnosti osiva?
18. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
19. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
20. Co je to meziplodina:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…