Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Který zpracovatelský zásah není používán v soustavě minimalizačního zpracování půdy:
2. V současné době jsou uplatňovány tři typy kategorizace zemědělského území:
3. Fenologické stupnice slouží ke sledování:
4. Který ústav v ČR uznává osivo a sadbu?
5. Jaká je definice "potenciálního zaplevelení půdy"?
6. Jaké jsou důležité vlastnosti osiva?
7. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
8. Nejvhodnější doba provedení podmítky je:
9. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
10. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
11. Typy odrůd jsou:
12. Jak je nazýván způsob šíření semen plevelů větrem?
13. Jednoletou olejninou není:
14. Který z uvedených plevelů nepatří mezi vytrvalé?
15. G. J. Mendel byl
16. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
17. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
18. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
19. Procento zornění se v ČR pohybuje v tomto rozpětí (vyjádřeno podílem orné půdy z celkové výměry zemědělského fondu):
20. Ekologické zemědělství:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…