Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Které odrůdy se mohou pěstovat v ČR?
2. Kategorie trvalých kultur zahrnuje tyto položky:
3. K čemu se používají šlechtitelské metody?
4. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
5. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
6. Genetická variabilita:
7. Co je odrůda?
8. Výnos obilnin neovliňuje:
9. Nejvýnosnější kukuřice z hlediska výnosu zrna je:
10. Současné rozdělení produkčního území ČR je do těchto oblastí:
11. Které zpracovatelské zásahy patří k základnímu zpracování půdy:
12. Co je diverzifikace polních plodin?
13. Průměrný výnos chmele se pohybuje v ČR v rozmezí:
14. Udržitelná rostlinná produkce by měla:
15. Jak se reprodukují odrůdy?
16. Kdo stanovuje cíle šlechtění?
17. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
18. G. J. Mendel byl
19. Jakého typu se šlechtí odrůdy žita?
20. Proč se provádí udržovací šlechtění?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…