Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Genetická variabilita:
2. Co je odrůda?
3. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
4. Dobrou autoregulační schopnost mají tyto rostlinné druhy:
5. Cukrovka se nečastěji seje do sponu:
6. Jak jsou vyjádřeny konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek?
7. Problematika udržitelnosti agrosystémů zahrnuje dimenze:
8. Plodem brambor je:
9. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
10. Jednoletou olejninou není:
11. Čím je charakteristická skupina pozdně jarních druhů plevelů?
12. Které druhy plevelů mohou negativně působit přímo na člověka?
13. Které základní typy půdní úrodnosti rozeznáváme?
14. Jaké jsou důležité vlastnosti osiva?
15. Genetická variabilita se vytváří:
16. Osevní postup je:
17. Kdo stanovuje cíle šlechtění?
18. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
19. Co je základním úkolem předseťové přípravy půdy:
20. Nejvhodnější doba provedení podmítky je:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…