Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Co znamená zkratka SDO?
2. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
3. Sled plodin v kentském osevním postupu je:
4. Oves je obilnina, která má význam jako:
5. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
6. V integrovaném způsobu hospodaření je výnos nejvíce ovlivňován:
7. Čím se množují generativně rozmnožované rostliny?
8. Co je to monokultura:
9. Správně sestavený osevní postup v daném zem. podniku by měl respektovat zejména:
10. Vláčení porostů obilnin pomocí prutových bran je mechanický plevelohubný zásah, který:
11. Které léčivé rostliny se pěstují jako polní plodiny?
12. Co je to podsev:
13. LFA oblasti jsou:
14. Kategorie trvalých kultur zahrnuje tyto položky:
15. Který z uvedených plevelů nepatří mezi vytrvalé?
16. Pro jaké typy odrůd je důležitá kombinační schopnost?
17. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
18. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
19. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
20. GAEC (good agricultural and environmental conditions) zajišťují:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…