Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Ekologické zemědělství:
2. Kdo stanovuje cíle šlechtění?
3. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
4. Počet vývojových etap (mikrofenologie) podle Kupermanové je:
5. Nejvíce zemědělské půdy se v ČR nachází ve výrobní oblasti:
6. Plodem brambor je:
7. Při pěstování polních plodin se mohou uplatňovat tyto tři skupiny produkčních faktorů:
8. Sled plodin v kentském osevním postupu je:
9. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
10. Typy odrůd jsou:
11. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
12. Průměrná cukernatost bulev cukrovky je:
13. Osevní postup je:
14. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
15. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
16. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
17. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
18. Pro jaké typy odrůd je důležitá kombinační schopnost?
19. Osevní postup je:
20. Která pěstitelská oblast je nejvhodnější pro pěstování jarního ječmene:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…