Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
2. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
3. Co znamená zkratka SDO?
4. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
5. Co je to monokultura:
6. Zranitelné oblasti:
7. Osevní postup je:
8. Ekologické zemědělství:
9. Problematika udržitelnosti agrosystémů zahrnuje dimenze:
10. Co je to kmen?
11. Kategorie trvalých travních porostů zahrnuje tyto položky:
12. Plodem brambor je:
13. Které základní typy půdní úrodnosti rozeznáváme?
14. Počet vývojových etap (mikrofenologie) podle Kupermanové je:
15. Nejvhodnější doba provedení podmítky je:
16. Které plodiny jsou po sobě nesnášenlivé:
17. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
18. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
19. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
20. Čím se množují generativně rozmnožované rostliny?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…