Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Jednoletou olejninou není:
2. Inventarizace porostů polních plodin je součástí:
3. Co je to podsev:
4. Jak nazýváme období klidu, kdy semena plevelů nejsou schopna klíčení, přestože jsou vytvořeny vhodné vnější podmínky pro klíčení?
5. Které odrůdy se mohou pěstovat v ČR?
6. Pro sledování fází růstu se využívá DC stupnice, růst se podle této stupnice vyjádřuje:
7. Výnos bramboru neovlivňuje:
8. Doba novošlechtění odrůdy je:
9. Len setý je především pěstován jako:
10. Průměrný výnos chmele se pohybuje v ČR v rozmezí:
11. Osevní postup je:
12. Genetická diverzita se uchovává:
13. Ekologické zemědělství:
14. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
15. Nejvíce zemědělské půdy se v ČR nachází ve výrobní oblasti:
16. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
17. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
18. Co je odrůda?
19. Průměrná cukernatost bulev cukrovky je:
20. Výnos obilnin neovliňuje:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…