Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
2. Konvenční hospodaření je zaměřeno na:
3. Genetická variabilita:
4. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
5. Oves je obilnina, která má význam jako:
6. Počet vývojových etap (mikrofenologie) podle Kupermanové je:
7. Používání minimalizačních technologií zpracování půdy vede ke:
8. Udržitelná rostlinná produkce by měla:
9. Podmítka se provádí po sklizni:
10. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
11. Osevní postup je:
12. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
13. V současné době jsou uplatňovány tři typy kategorizace zemědělského území:
14. Biologický výnos se vyjadřuje jako:
15. Výnos bramboru neovlivňuje:
16. Hlavními vegetačními faktory pro polní plodiny (a jiné rostliny) jsou:
17. LFA oblasti jsou:
18. Co je cílem podmítky?
19. Pro sledování fází růstu se využívá DC stupnice, růst se podle této stupnice vyjádřuje:
20. Co rozumíme zaplevelující rostlinou?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…