Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
2. Běžné členění zemědělského půdního fondu v ČR je následující:
3. Ekologické zemědělství:
4. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
5. Jednoletou olejninou není:
6. Co je to monokultura:
7. K čemu se používají šlechtitelské metody?
8. U kterých polních plodin se nejčastěji pěstují hybridy?
9. Jak se reprodukují odrůdy?
10. Čím je tvořen hospodářský výnos?
11. Která pěstitelská oblast je nejvhodnější pro pěstování jarního ječmene:
12. Jaká je definice "potenciálního zaplevelení půdy"?
13. Jak jsou vyjádřeny konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek?
14. Osevní postup je:
15. Jaké typy odrůd řepky se v ČR nejčastěji pěstují?
16. Co je odrůda?
17. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
18. Cukrovka se nečastěji seje do sponu:
19. Osevní postup je:
20. Co je to podsev:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…