Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Problematika udržitelnosti agrosystémů zahrnuje dimenze:
2. Kdo stanovuje cíle šlechtění?
3. Jakého typu se šlechtí odrůdy žita?
4. V historii střídání plodin se uplatňoval tzv. trojpolní (trojhonný) systém. Rotující části se označovaly:
5. Čím je charakteristická skupina pozdně jarních druhů plevelů?
6. Pro sledování fází růstu se využívá DC stupnice, růst se podle této stupnice vyjádřuje:
7. Co je diverzifikace polních plodin?
8. Co znamená zkratka SDO?
9. Co je základním úkolem předseťové přípravy půdy:
10. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
11. Co je to podsev:
12. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
13. Která pěstitelská oblast je nejvhodnější pro pěstování jarního ječmene:
14. Genetická variabilita:
15. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
16. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
17. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
18. K čemu se používají šlechtitelské metody?
19. Co je cílem podmítky?
20. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…