Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Fytotechnika Dozvěte se vše důležité o oboru

Novinky na oboru

Mendelova univerzita má svoji vlastní školku!

Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruovaných vysokoškolských kolejích v prostorném prostorném objektu na ul. Kohoutova čp. 11, v areálu kolejí J. A. Komenského. Univerzitní mateřská škola je určena primárně k využívání pro děti zaměstnanců a studentů MENDELU

Mendelova univerzita má svoji vlastní školku!

Projekt mateřské školy byl realizován Mendelovou univerzitou za podpory Evropské Unie, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mateřská škola je umístěna v lokalitě velmi blízké univerzitnímu areálu. Uvnitř je mateřská škola členěna na dvě třídy po 20 dětech - celková kapacita je stanovena na 40 dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je heterogenní od 3 let do předškolního věku. Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna. Strava je dovážena ze Školní jídelny při ZŠ Merhautova.

K mateřské škole přiléhá oplocená zahrada, na zahradě bude na jaře provedena úprava terénu a zatravnění, následovat bude postupné vybavení herními prvky a osázení zelení.

Provoz:

Pondělí – Pátek: 6:45 – 17:00 hod.

Provoz zajištěn i v době prázdnin.

Školné:

  • Sympatické školné 2 500 Kč/měsíc (pro celodenní pobyt) musí být uhrazeno výhradně na bankovní účet a to nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
  • Sympatické školné 2 000 Kč/měsíc (pro půldenní pobyt) musí být uhrazeno výhradně na bankovní účet a to nejpozději do 10. dne v daném měsíci.

Strava pro děti:

Stravování dětí dle platných norem. Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna. Strava je dovážena ze Školní jídelny při ZŠ Merhautova.

Cenová kalkulace stravy dětí 3-6 let:

  • Přesnídávka: 8 Kč
  • Oběd: 21 Kč
  • Svačina: 8 Kč
  • Celkem 37 Kč /den

Platba stravného musí být provedena výhradně na bankovní účet a to nejpozději do 10. dne v daném měsíci.

Další důležité informace:

  • Speciální prázdninové programy pro děti zaměstnanců MENDELU
  • Intenzivní spolupráce s pracovišti univerzity
  • Na tvorbě programu školky je možné se podílet prostřednictvím „Klubu rodičů a přátel Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně"
  • Od září 2013 možnost placených zájmových kroužků hudební přípravy, sportovní přípravy a jazykového vzdělávání

Fotografie ze dne otevřených dveří

Zpět na výpis článků

Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…